League of Legends League of Legends

Tema Resp. Lect. Usuarios Activ.
374 26s 3.7K Yaya magnaram 26s
103 5m 1.4K NaiBaG Lova 5m
3.1K 8m 28.7K Yaya M 8m
45 48m 3.1K MT_Dulper el_hOwL 48m
10.9K 1h 44.4K Marjoram Lamka 1h
195 1h 2.7K NaiBaG Nightmarekks 1h
10.3K 1h 43.5K DarkNinjaLoL Detweiler 1h
712 2h 10.6K Yaya Aldarion_21 2h
97 3h 1.5K LocoPlaya Yaya 3h
334 7h 9.3K afhn brandon1912 7h
325 11h 4.8K ElT8Ny Ragest 11h
778 12h 13.5K NaiBaG Fanboynatic 12h
22 13h 154 NaiBaG Rito_Tryhard 13h
233 16h 4.1K Syki ImMushu 16h
219 16h 4.9K redon Fox-ES 16h
3 19h 172 Kolache Juanma964 19h
52 1d 920 Aklex Yaya 1d
258 1d 13.9K NaiBaG WhiteJerryS 1d
81 1d 1.5K Aklex S 1d
31 1d 1.4K Singed Lova 1d
2.4K 1d 11.6K DarkNinjaLoL Carlostinson 1d
31 1d 1.3K Yaya Yurii 1d
2.1K 2d 6.3K NaiBaG Singed 2d
5.1K 2d 9.7K Aklex Benzac 2d
876 2d 13.7K DarkNinjaLoL Doctormateo 2d
6 2d 519 GuardiaNNNN1 Yaya 2d
70 3d 1.9K Curilost Casimirott 3d
2 3d 269 D Yaya 3d
0 4d 125 T   4d
104 4d 3.4K KullThran   4d
6 4d 218 TheInception Aklex 4d
121 4d 5K gx2 Kaiser5 4d
47 4d 2.4K Detweiler brandon1912 4d
1.4K 4d 4.6K Spank TheInception 4d
1K 4d 6K NaiBaG Akkuma 4d
31 5d 1.8K Yaya kemsyt 5d
58 5d 1.5K Yaya Davis14 5d
40 5d 1.1K Marjoram napi 5d
28 5d 1.5K Aklex UnleasheD 5d
74 5d 2.1K Keyborito Nahuel007uru 5d
Nuevo tema