Beti
Desde Abr '17 Último post Mar '19 Visto Mar '20 uʍop ǝpısdn ǝɥʇ

Climb in back, heaven's waiting on down the tracks
Oh come take my hand
We're riding out tonight to case the promised land
Oh Thunder Road...

  • Desde Abr '17
  • Último post Mar '19
  • Visto Mar '20
  • uʍop ǝpısdn ǝɥʇ