TheDomicus
  Tema Resp. Lect. Actividad
1K 2m 1.6K raul_ct 2m
40 56m 165 Nherzogs 56m
5.8K 1h 22.7K Rize 1h
46 17m 229 Sesshoumaru1 17m
1.6K 3h 1.5K DarkRaptor 3h
400 3h 15.8K LetsgoHamau 3h
242 3d 1.1K DarkRaptor 3d
60 1d 304 Sinso 1d
84 12d 427 Sesshoumaru1 12d
839 13d 1K LadyChaos 13d
2.4K 6d 6.2K spaceboy 6d
155 16d 5.3K melonzuelo 16d
1.9K 11m 3.4K Ra1KeN 11m
133 17d 567 Asdrubael 17d
1.7K 22d 2.1K samusamu 22d
41 10d 582 Tranc0s 10d
80 29d 684 TheDomicus 29d
28 11d 1K Nullpointer 11d
27 27d 343 Tranc0s 27d
1.5K 1 Feb 2.9K Mtra 1 Feb
94 1 Feb 434 Soraghatsu 1 Feb
390 31 Ene 684 Soraghatsu 31 Ene
59 31 Ene 556 Soraghatsu 31 Ene
111 23d 1.6K leyvytah 23d
84 28 Ene 450 CrS- 28 Ene
19 28 Ene 361 Nherzogs 28 Ene
710 28 Ene 1.9K AngieSalaman 28 Ene
25 21d 1.1K juanps100 21d
1.5K 21 Ene 3.6K JMBaDBoY 21 Ene
71 21 Ene 524 Sinso 21 Ene
450 20 Ene 1.3K Sesshoumaru1 20 Ene
75 21 Ene 654 n3krO 21 Ene
90 19 Ene 740 samusamu 19 Ene
3.4K 18 Ene 5.7K radius 18 Ene
288 6d 7.3K Sinso 6d
45.3K 27s 335.4K Contractor 27s
1.1K 16 Ene 2.5K Psicotropica 16 Ene
90 15 Ene 1.1K Sesshoumaru1 15 Ene
69 10 Ene 2K Psicotropica 10 Ene
613 14 Ene 2.3K Jiub 14 Ene