Anime y manga Anime y manga

Tema Resp. Lect. Usuarios Activ.
18 7h 1.5K WaffleRaffle   7h
7 7h 302 WaffleRaffle yukikaze 7h
6 8h 382 cenobia   8h
33 12h 1K Erus HeXaN 12h
103 13h 5.5K WaffleRaffle K3k3 13h
15 14h 738 Erus finalform 14h
368 14h 20K WaffleRaffle Kalgator 14h
91 15h 4.7K GCRaise finalform 15h
58 18h 3K -Power Yeep 18h
208 18h 8.9K Martita- Decade 18h
99 19h 5.8K xCrisdinho akitsuki 19h
56K 19h 749.5K S Eustakiooo 19h
84 21h 4.8K Erus   21h
1 23h 222 HeXaN   23h
18K 1d 159.2K S Steadfast 1d
1.1K 1d 52.3K Alberteban LetsgoHamau 1d
163 1d 9.4K -Power HeXaN 1d
18 1d 947 WaffleRaffle Draigcorv 1d
11 1d 1K LadyTenTen Erus 1d
1.2K 1d 34.3K Doest T-1000 1d
1.7K 1d 70.2K osk1 Pelunarez 1d
146 1d 2.1K Nostal WaffleRaffle 1d
986 1d 36.9K Mira_ese_OGT darksturm 1d
197 1d 7.8K Erus finalform 1d
219 2d 10.4K Mira_ese_OGT Chuckfan 2d
10.8K 2d 86.9K S Eustakiooo 2d
6 2d 367 cre9i   2d
47 2d 2.6K LadyTenTen Draigcorv 2d
8 2d 501 Draigcorv yukikaze 2d
8 2d 578 LadyTenTen   2d
71 2d 4.6K LadyTenTen Whiplash 2d
289 2d 14.2K LadyTenTen goLBeRLyyyn 2d
130 2d 5.1K GCRaise Kitous 2d
26 3d 1.5K Erus Weisho 3d
1K 3d 34.3K ArcheR OtxiS 3d
34 3d 1.1K WaffleRaffle Draigcorv 3d
48 3d 2K LadyTenTen   3d
96 3d 7.6K SeYc WaffleRaffle 3d
1.8K 4d 74.4K -Power P4tr1 4d
155 4d 6.2K Erus Miguel-ito 4d
Nuevo hilo